ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกอง เดินทางเข้าสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ศิลป์ พีระศรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีและหารือการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 401 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

20Wanchai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

president4

Hide Main content block

IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งสาดศิลป์ RUN FUN ART 2018"
Friday, 20 April 2018
        มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน " วิ่งสาดศิลป์ RUN FUN ART 2018 " ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561     โดยสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ :         ... Read More...
IMAGE การดาวน์โหลดหนังสือรายการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)
Wednesday, 07 February 2018
                    กองคลังขอแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ การดาวน์โหลดหนังสือรายการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560... Read More...
IMAGE เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชา ตอน ทำนาตามรอยเท้าพ่อ
Thursday, 04 January 2018
                กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชา ตอน ทำนาตามรอยเท้าพ่อ โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่เตรียมนา ทำนา และเก็บเกี่ยว... Read More...
IMAGE การขอหนังสือรายการจ่ายเงินเดือนสำหรับทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร
Monday, 27 February 2017
            บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรายการจ่ายเงินเดือนสำหรับทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร... Read More...
IMAGE การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Wednesday, 08 February 2017
          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ โดยเปลี่ยนจากบัตรประจำตัวที่เป็นกระดาษแข็ง มาเป็นบัตรประจำตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์... Read More...

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…