ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ในวาระเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประุชมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ อาคารสำนักอธิการบดี ตลิ่งชัน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ อาคารสำนักอธิการบดี ตลิ่งชัน

SU1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  
president4

Hide Main content block

บทความเล่าสู่กันฟัง

IMAGE แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Monday, 20 March 2017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)      แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร             รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง... Read More...
IMAGE มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2017
Tuesday, 14 March 2017
              มกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับ JOB BKK จัดงาน มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2017 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00... Read More...
IMAGE การปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณถนนหน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถึง ถนนหน้าหอพักทับแก้ว 2
Tuesday, 14 March 2017
              มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณถนนหน้าอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถึง ถนนหน้าหอพักทับแก้ว 2... Read More...
IMAGE การขอหนังสือรายการจ่ายเงินเดือนสำหรับทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร
Monday, 27 February 2017
            บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรายการจ่ายเงินเดือนสำหรับทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร... Read More...
IMAGE การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Wednesday, 08 February 2017
          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ โดยเปลี่ยนจากบัตรประจำตัวที่เป็นกระดาษแข็ง มาเป็นบัตรประจำตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์... Read More...

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
การจัดการความรู้
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…