ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน
คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ในวาระเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประุชมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ อาคารสำนักอธิการบดี ตลิ่งชัน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ อาคารสำนักอธิการบดี ตลิ่งชัน

SU1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  
president4

Hide Main content block

บทความเล่าสู่กันฟัง

IMAGE ขอเชิญเช่าบูชาพระคเณศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นพิเศษ "ฉลองเทวาลัย"
Tuesday, 09 May 2017
              ขอเชิญเช่าบูชาพระคเณศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นพิเศษ "ฉลองเทวาลัย" ขนาด 9.60 นิ้ว เปิดจอง (รอบ 2) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ♦... Read More...
IMAGE ปิดเส้นทางการจราจร เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
Wednesday, 05 April 2017
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3425 5792     Website : www.building.su.ac.th                 ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร... Read More...
IMAGE แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Monday, 27 March 2017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)      แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร             รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง... Read More...
IMAGE การขอหนังสือรายการจ่ายเงินเดือนสำหรับทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร
Monday, 27 February 2017
            บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรายการจ่ายเงินเดือนสำหรับทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร... Read More...
IMAGE การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Wednesday, 08 February 2017
          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ โดยเปลี่ยนจากบัตรประจำตัวที่เป็นกระดาษแข็ง มาเป็นบัตรประจำตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์... Read More...

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
การจัดการความรู้
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…