การจัดการความรู้

KNOWLEDGE MANAGEMENT   คู่มือประกอบโครงการอบรม "ระเบียบงานสารบรรณและการจัดการความรู้ (KM) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   โครงการอบรมจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดสู่บุคคล"
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   โครงการอบรม "การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ"
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารเบื้องต้น"

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…