การจัดการความรู้

KNOWLEDGE MANAGEMENT
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.)
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   คู่มือประกอบโครงการอบรม "ระเบียบงานสารบรรณและการจัดการความรู้ (KM) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 54)
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   โครงการอบรมจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร (เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56)
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดสู่บุคคล" (เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 57) 
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน (เมื่อวันที่ 17-19 ก.พ. 58)
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   โครงการอบรม "การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ" (เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 58)
     
KNOWLEDGE MANAGEMENT   การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารเบื้องต้น"

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…