ภารกิจงานบริการกลาง

 

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานภายในพื้นที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วังท่าพระ และวิทยาเขตเมืองทองธานี โดยดำเนินงาน เกี่ยวกับการพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ การจัดทำรูปแบบสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม การปรับปรุงอาคารสถานที่ และงานซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ท่อระบายน้ำ การซ่อมบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ การให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ ทำความสะอาดพื้นที่ การรักษาสภาพแวดล้อม การดูแลสนามกีฬา สนามหญ้า ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้ง โทรทัศน์วงจรปิดและการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการ การบริการด้านการจัดกิจกรรมภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทุกรอบ 6 เดือนและรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมให้เป็นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการกำหนด เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2547 และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…