ผู้บริหารกองกลาง

 
 
1
 
นางอัจฉรา ทองส่งโสม
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
1  


นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง

ภารกิจหลัก : ควบคุม ดูแล การประชุม ก.บ.ม., สนอ.
               ให้บริการห้องประชุม/ห้องบรรยาย
                 แผนและงบประมาณประกันคุณภาพ
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100152

 

   
 สายฝน
1 
นางสาวสายฝน รัตนยัง
หัวหน้างานบริการกลาง

ภารกิจหลัก : ควบคุม ดูแล อาคารสถานที่/การใช้รถ 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100162

นางสาวรัตทิกร คงทอง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ภารกิจหลัก : ควบคุม ดูแล การรับ-ส่ง และบริหารจัดการ
   ด้านเอกสาร โครงการกิจกรรม
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100172

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…