ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

สำนักงานอธิการบดี : Office of The President

 

       สำนักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินการของอธิการบดี เพื่อดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 12 กอง ได้แก่ 

◊  กองกลาง

◊  กองการเจ้าหน้าที่

◊  กองคลัง

◊  กองงานวิทยาเขต

◊  กองบริการการศึกษา

◊  กองแผนงาน

 

◊  กองกิจการนักศึกษา

◊  กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์

◊  กองนิติการ

◊  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

◊  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

◊  สำนักงานตรวจสอบภายใน


 

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…