ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์

 

ประธานกรรมการ

     

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี

 

กรรมการ

     

3. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล

 

กรรมการ

     

4. นางสาวอัญชนา คล่องไชยชน

 

เลขานุการ

     

5. นางสายสมร สุระแสง

 

ผู้ประสานงาน

 

 

 

 

 

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…