ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้งาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

tree icon

   

ประจำปีการศึกษา 2558   

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

       

tree icon

ประจำปีการศึกษา 2557

(1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

       

tree icon

ประจำปีการศึกษา 2556 

(1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) 

       

tree icon

ประจำปีการศึกษา 2555 

(1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

       

tree icon

ประจำปีการศึกษา 2554

(1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555)

       

tree icon

ประจำปีการศึกษา 2553

(1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554)

       

tree icon

ประจำปีการศึกษา 2552

(1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553)

       

tree icon

ประจำปีการศึกษา 2551

(1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2552)

Untitled 1

 


สำนักงานอธิการบดี :
         
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 
Untitled 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2849 7500 - 7530 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…