ติดต่อกองนิติการ

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

สถานที่ตั้ง 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ : 0-2849-7550, 0-2849-7549

โทรสาร : 0-2849-7550

 


ผู้อำนวยการกองนิติการ

โทรภายนอก 0-2849-7549 โทรภายใน 31741

งานนิติการ 2 โทรภายใน 31743

 

งานนิติการ 3 โทรภายใน 31742 งานธุรการ     โทรภายใน 31743

 

Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.