"จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"


 

  

icon link

ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

การประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม อค.50 - 808 อาคาร 50 ปี ชั้น 8 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
     
     
icon link  

คู่มือ มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com