ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนจากหน่วยงานภายนอก

study abroad1

 

SET PDF

ขั้นตอนการทำงานเรื่อง การขอรับทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
     

     
icon tuition

รับสมัคร "อาจารย์ที่ปรึกษา" โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

 
     
icon tuition  
   
   
     
icon tuition  
     
icon tuition

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันืั้ 18 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com