กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

 

SET PDF

   ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

   
SET PDF

   ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

   
SET PDF

   ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)

 

พนักงานฯ สายวิชาการ
Degree G1
 Degree SU

icon arrow  ลักษณะงานโดยทั่วไป

♦  ตำแหน่ง อาจารย์

 พนักงานฯ สายบริหาร กลุ่มอำนวยการ
Degree G2

♦  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

♦  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

♦  ตำแหน่ง ศาสตราจารย์

icon arrow  ลักษณะงานโดยทั่วไป

♦  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Degree G3
♦  หรือหัวหน้าหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น
♦  ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

พนักงานฯ สายสนับสนุน


Degree G3 1   กลุ่มหัวหน้างาน
 
Degree G3 1   กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มหัวหน้างาน
 

icon arrow  ลักษณะงานโดยทั่วไป

icon arrow   กลุ่มที่ปรึกษา (ลักษณะงานโดยทั่วไป)

♦  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานภายใน
♦  ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

♦  ตำแหน่ง หัวหน้างาน

♦  ตำแหน่ง ที่ปรึกษาส่วนงาน

♦  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
♦  กองในสำนักงานอธิการบดี
       

icon arrow   กลุ่มปฏิบัติการและปฏิบัติงาน

♦  กลุ่ม ปฏิบัติการ

♦  กลุ่ม ปฏิบัติงาน

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น