หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ

 

Academic

หลักเกณฑ์ฯ (1 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน)

Academic

หลักเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2550 – 31 ต.ค. 2561)

Academic

ศ. ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

Academic

หลักเกณฑ์ฯ วารสารทางวิชาการ

Academic

ชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง

Academic

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

Academic

หนังสือตอบข้อหารือ

   

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน)
 
 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

 
 
 
ประกาศ ก.พ.อ. 

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

icon pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

   
   
   
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

icon pdf

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

icon pdf

แนวทางการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

icon pdf

การเสนอรายชื่อคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น