วางแผน hr1

 

 

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               
        มหาวิทยาลัยศิลปากร

               

 ไอคอนเดสก์ท็อป

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ไอคอนเดสก์ท็อป

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 ไอคอนเดสก์ท็อป

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ไอคอนเดสก์ท็อป

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ไอคอนเดสก์ท็อป

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

     
               
               
        สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

               
               

ไอคอนเดสก์ท็อป

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไอคอนเดสก์ท็อป

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ไอคอนเดสก์ท็อป

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ไอคอนเดสก์ท็อป

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ไอคอนเดสก์ท็อป

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

 
               
               
               
               
รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร
               
Documents icon   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
               

Documents icon

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   Documents icon   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

Documents icon

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   Documents icon   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
               
               

ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล สำนักงานอธิการบดี
               
 Documents icon   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
               
               
               
               
แบบฟอร์มรายงานผล
ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               
               
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
สำนักงานอธิการบดี
 
               
ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2564
Brackets icon   (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)
  Brackets icon   (รอบ 6 เดือน)  /  (รอบ 9 เดือน)  
               
ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2563
 Brackets icon   (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)
  Brackets icon   (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)  
               
ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2562
 Brackets icon   (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)    Brackets icon   (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)  
               
ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2561
Brackets icon    (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)   Brackets icon    (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)  
               
ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2560
Brackets icon    (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)   Brackets icon    (รอบ 9 เดือน)  /  (รอบ 12 เดือน)  
               
               

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com