โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ


 

 

Open file
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
    ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์
     
icon pdf   เอกสารประกอบการบรรยาย
   

Š  การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

   

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

   

Ü  กระบวนการสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์

   

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ 

   

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

     
no image icon 13   ภาพกิจกรรม (อัลบัมรูป)
     
164403974

 

163832307

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com