หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ภายนอก

งานบริหารงบประมาณ   0-2849-7533

 

 

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นางสาวอรอารีย์  สุขหงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 100212


นางสาวชนม์นิภา  โกยสกุล
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 100213

 

นางสาวเกศรินทร์  แก้วช่วย
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 100215
 

 

นางสาวเบญจวรรณ  แซ่ไหล
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 100214

 

 

 

 นางสาวภัทรพร  ใคร่เครือ

นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 100218

นางสาววรรณพร  ตรงศิริวัฒน์
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 100216

 

นางสาวปรียานุชณ์  แก้วนภา
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 100217

 

นางสาวภัทรธิดา  สาลีสี
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 100220

 

 

นางสาวนภัสวรรณ  จินดารัตน์มณี
นักการเงินปฏิบัติการ
โทร. 100219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top