♦ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

 ใบจัดสรรและรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งวดที่ 1พ ครั้งที่ 1

• ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งวดที่ 1 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  งวดที่ 1พ ครั้งที่ 1 และ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งวดที่ 1 ครั้งที่ 1

• ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งวดที่ 1 ครั้งที่ 2

 

♦ รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย

• ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

• ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

♦ รายงานแผลและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

 

♦ เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • เอกสารการประชุม ครั้งที่ 1/2564                • เอกสาร แก้ไขวาระที่ 4.1 (การประชุม ครั้งที่ 1/2564)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 • เอกสารการประชุม ครั้งที่ 3/2562

 • เอกสารการประชุม ครั้งที่ 2/2562

 • เอกสารการประชุม ครั้งที่ 1/2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top